MAYBE sau MAY BE – Care este diferența?

Aceasta este una dintre cele mai frecvente confuzii pe care o fac de cei care sunt la început de drum în studierea limbii engleze.
Maybe sau May be
Explicația de bază menită să înlăture confuzia este:
Maybe = perhaps (probabil, poate)
May be = is possibly (este posibil)

• Our boss was sick yesterday so he may be absent from work today. Maybe our meeting will be postponed until he comes back. (Şeful nostru a fost bolnav ieri, așa că este posibil ca astăzi să lipsească de la muncă. Probabil că întălnirea noastră va fi amânată până la revenirea lui.)
• He may be creative or maybe he is just crazy. (E posibil ca el să fie creativ sau probabil e doar nebun.)

Puțină gramatică pentru explicații mai detaliate:

MAYBE
Maybe este un adverb care înseamnă “posibil”, “probabil”, “poate”.
Maybe it will stop raining soon. (Probabil ploaia se va opri în curând.)
• A: I thought Suzy would be here by now. B: Maybe she forgot. (A: Am crezut că Suzy va fi ajuns deja aici. B: Probabil a uitat.)

MAY BE
May este un verb modal care exprimă posibilitatea.
• He may be lost. (E posibil ca el să se fi pierdut.)
• This may be the best website. (Acesta este posibil să fie cel mai bun website.)
După may be se folosește un adjectiv, un substantiv sau verb cu terminația ING.
• He may be crazy. (may be + adjectiv) (E posibil să fie nebun.)
• He may be a genius. (may be + articol + substantiv) (E posibil să fie un geniu.)
• He may be trying too hard. (may be + verbcu terminația ING) (Se poate să fii încercat prea mult.)

This may be the best article on this topic or maybe not. What do you think? 🙂