Irish Twins – Gemenii irlandezi

Termenul “Irish Twins (gemenii irlandezi)” este folosit pentru a descrie situația în care o mamă naște doi copii în același an calendaristic sau la interval de doisprezece luni.
Irish twins - Gemenii irlandezi
La origini, expresia era folosită peiorativ în anii 1800 când un număr mare de irlandezi a emigrat în Statele Unite sau Anglia, cu referire la numărul mare de frați irlandezi cu vârstă apropiată, ca rezultat al lipsei de planificare familială în cuplurile sărace de catolici.
În zilele noastre expresia nu mai are conotații ironice, ea doar face referire la frații cu vârste foarte apropiate.

E.g.:
My sister and I were born 11 months apart. We were known in our family as Irish twins.
They ended up with Irish twins and shortly after, decided they would be better off with a larger house.