Articole

Articole

Being anal / Anal person

being anal / anal person = o persoană care acordă importanță exagerată lucrurilor neesențiale; meticulos; minuțios; tipicar “being anal” is short for saying a person has an anal-retentive personality. Such persons are very exact and picky, figuratively that’s the person…
Read more

Articole, Vocabular

, , , , , , , , ,

Traduceri tehnice autorizate

BIROU TRADUCERI TEHNICE AUTORIZATE Manuale de instalare, specificatii tehnice; Documentaţii de licitaţii, caiete de sarcini; Manuale şi proceduri de calitate; Documentaţii pentru studii clinice; Contracte comerciale; Acte de studii/emigrare, diplome, certificate; Subtitrari; Servicii INTERPRETARIAT Servicii LEGALIZARE & APOSTILARE Tarif: 20…
Read more

Articole

WHO sau WHOM

Pentru a decide care dintre cele doua pronume interogative-relative trebuie folosite, aplică următoarea metodă: he = who (subiect) him = whom (complement) Example:                                            1. Who/Whom wrote the letter? He wrote the letter. În acest caz corect este: Who wrote the…
Read more

Articole, Vocabular

, , , , ,