Being anal / Anal person

being anal / anal person = o persoană care acordă importanță exagerată lucrurilor neesențiale; meticulos; minuțios; tipicar

Being anal / Anal person

“being anal” is short for saying a person has an anal-retentive personality. Such persons are very exact and picky, figuratively that’s the person who makes sure you dot every “i” and cross every “t” so to speak.
Anal, is used to describe a person who pays such attention to detail that the obsession becomes an annoyance to others, potentially to the detriment of the anal-retentive person.

A fi “anal” este forma scurtă a unei persoane cu personalitate “anal-retentive” (tip “constipat” de personalitate). Astfel de persoane sunt foarte exacte și pretențioase. Sunt acele persoane care se asigură că totul este făcut până la cel mai mic detaliu.
“Anal” este folosit să descrie o persoană care dă așa atenție detaliilor încât obsesia devine enervantă pentru ceilalți, în detrimentul persoanei meticuloase.

It is from an old psychology term (derives from Freudian psychoanalysis), anal-retentive. It means not being able to let go of crap. Basically it is about people who are obsessively perfectionist. A good feature in some lines of work but generally a disadvantage. At some point good enough is good enough. People being anal just keep adding details and often never quite finish.

Este un termen vechi din psihologie (derivă din psihanaliza freudiană), “anal-retentive” (tip “constipat” de personalitate), și care înseamnă că o persoană nu este capabilă să defece. În esență se referă la oamenii care sunt obsedați de perfecțiune. Este o trasătură bună în anumite circumstanțe, dar un dezavantaj în general. O astfel de persoană continuă să adauge detalii și adesea nu reușește să termine.

Iată și o scurtă lecție de psihologie: 🙂
Fixația în stadiul anal va determina dezvoltarea personalității “anal-retentive”, cu referire la acele persoane care caută să amâne satisfacția până în ultimul moment posibil. Indivizii cu o asemenea personalitate întotdeauna își vor consuma în ultimul moment desertul, adică după ce toți ceilalți l-au consumat. Și, în mod constant, ei vor pune ceva deoparte pentru mai târziu. Trăsăturile relaționate cu acest tip “constipat” de personalitate includ o meticulozitate excesivă, zgârcenie și perseverență în a acumula cât mai mult.

So, don’t be too anal! Așadar, nu fi prea meticulos! 🙂