IN TO sau INTO?

Se întâmplă ca prepozițiile in to și into să îți dea bataie de cap? Nu îți este clar care este diferența dintre ele? Acestea sunt lămuririle de care ai nevoie:
IN TO sau INTO?
1. Una din principalele utilizări ale prepoziției into este de a indica deplasarea spre interiorul unui loc.
E.g:
The children jumped into the lake for a swim.
Mom drove the car into the garage.

2. Into poate indica direcția (“in the direction of”).
E.g:
Do not look directly into the laser or you may damage your eyes.

3. Into poate face referire la o stare sau la o condiție.
E.g:
He got into trouble.
The caterpillar changed into a butterfly.

4. Into poate să indice ocupația sau implicarea într-o activitate.
E.g:
The couple went into farming.
Unfortunately, her brother got into drugs.

5. Into poate face referire la introducere, inserare, incluziune.
E.g:
The nations entered into an alliance.
Marguerite was hired into the firm.
Jojo incorporated my comments into the final document.

6. Into poate să indice un anumit punct în timp sau spațiu.
E.g:
We are now well into the year.
The spacecraft went into orbit around the moon.

7. Into este folosit în matematică, în operația de împărțire.
E.g:
The number 4 goes into 8 two times.

Acestea sunt sitațiile în care se folosește prepoziția into. Pe de altă parte, în alte contexte, prepozițiile in (cu valoare adverbială) și to (ca prepoziție) pot pur și simplu să stea alături, situații în care sunt două cuvinte separate.
E.g:
Rachel dived back in to rescue the struggling boy. (Rachel s-a scufundat din nou pentru a salva băiatul care se lupta (cu apa, se subînțelege).
În această situație, in este parte a expresiei “back in”, iar to este folosit împreună cu “rescue” (formând modul infinitiv).

He turned his essay in to the teacher.
În acest caz, dacă am fi folosit legat cele două cuvinte, am fi făcut o mare greșeală. Ar fi însemnat că printr-un fel de magie am fi reușit să transformăm eseurile în profesori!!!

În continuare îți propun câteva exerciții. Alege varianta corectă:

1. As a child, I was too afraid to go into/in to the Halloween haunted house.
2. I’m going to turn the wallet I found into/in to the police.
3. If your battery is running low, you’ll need to plug your power cord into/in to the socket.
4. I will look into/in to the options you have suggested.
5. She came into/in to warm her hands and feet.
6. Her brother Billy is really into/in to sports.
7. Excuse me, I’m going to tune into/in to watch the nightly news.
8. The agreement goes into/in to effect on October 1st.

Răspunsurile corecte (pentru verificare) le găsești aici: Răspunsuri exerciții IN TO sau INTO

2 thoughts on “IN TO sau INTO?

  1. Pingback: IN TO sau INTO - Răspunsuri | Profa de Engleză

  2. Pingback: IN TO sau INTO - Răspunsuri

Comments are closed.