LAY sau LIE

Aceste două verbe dau multă bataie de cap chiar şi vorbitorilor nativi de limba engleză, aşa că este cazul să facem un pic de lumină în această problemă.Lie-Lay

În primul rând eliminăm sensul de “a minţi” pe care îl are verbul to lie şi ne vom concentra pe celelalte sensuri care sunt sursa confuziilor.

TO LIE = to be in a horizontal, to assume a reclinig position, to be and remain in a particular state or condition, to be located or situated somewhere, to occupy a certain position, to have a place in a relation to something else, to originate (in)

= a se afla (într-o anumită situaţie), a se afla (undeva), a consta, a se culca, a fi (într-o anumită situaţie), a fi situat (oraş), a sta, a sta culcat, a zăcea

TO LAY = to put into a certain place or abstract location, to put into a horizontal position, to prepare or position for action or operation, to impose as a duty, burden, or punishment, to lay eggs

=  a acoperi cu (vopsea, un strat de…), a aşeza (într-o anumită poziţie), a face ouă, a aşterne

La timpul prezent, principala diferenţă între cele două verbe constă în faptul că după verbul lay urmează un complement direct, iar după lie un alt tip de complement – de loc, de mod etc.

E.g: You lie down on the sofa. (Te aşezi pe canapea)

You lay the book down on the table. (Pui cartea pe masă.)

Prin urmare, când cineva pune ceva undeva, folosim lay, iar când se pune singur undeva, folosim lie.

 

Şi la timpul trecut lucrurile pot să te inducă în eroare, pentru că lay este forma de trecut a lui lie!

 

Present Tense      Past Tense Past Participle
LIE LAY LAIN
LAY LAID LAID

E.g:

Trecutul verbului to lie este lay:

Last week, Steve lay down on the floor.
The cat lay in the mud after it rained yesterday.

Trectul verbului to lay este laid:
Last week, I laid the report on your desk.
Mary laid her ring on the table.

Partcipiul trecut al verbului to lie este lain:
Steve has lain on the floor for days.
The cat has lain in the mud for hours.

Participiul trecut al verbului to lay este laid:
I have laid the report on your desk.
Mary has laid her ring on the table.