WHO sau WHOM

Pentru a decide care dintre cele doua pronume interogative-relative trebuie folosite, aplică următoarea metodă:who-whom

he = who (subiect)
him = whom (complement)

Example:                                           
1. Who/Whom wrote the letter?
He wrote the letter.

În acest caz corect este:

Who wrote the letter?

2. For who/whom should I vote?
Should I vote for him?

În acest caz corect este:

Whom should I vote?

3.We all know who/whom pulled that prank.

He pulled that prank.

În acest caz corect este:

We all know who pulled that prank.

4.We want to know on who/whom the prank was pulled.
The prank was pulled on him.

În acest caz corect este:

We want to know on whom the prank was pulled.