Hindsight

hindsight [ˈhaɪnd.saɪt] – the ability to understand an event or situation only after it has happened
înţelegere întârziată/ulterioară (a unui eveniment) – abilitatea de a înțelege un eveniment sau situație doar după ce s-a întâmplat

E.g.:
With (the benefit/wisdom of) hindsight, I should have taken the job.
In hindsight, it would have been better to wait.

Hindsight