Model de scrisoare comercială

George Holmess Co Ltd.,
Food Manufacturers
56, Green Street
Bath, England
envelop
Attention the export departement
August 8, 2011

          Dear Sir,

          We have read about your enterprise in the latest issue of “The Economist”, and would be very pleased to establish business relations with you.
          Our firm is intersted in importing sugar from you.
          Please send us a sales offer, including price per ton and delivery terms.
          Depending on your offer we will get back to you with a firm request, specifying quantity, payment and full references.
          Our demand being most pressing we are looking forward to your reply on the following address:……
                                                          Yours sincerely,…


          Luând cunoştinţă despre firma dumneavoastră din ultimul număr al revistei „Economistul”, am fi foarte interesaţi să stabilim relaţii de afaceri cu dumneavoastră.
          Firma noastră este interesată în importul de zahăr.
          Vă rugăm să ne trimiteţi o ofertă care să includă preţul pe tonă şi condiţiile de expediere.
          În funcţie de oferta dumneavoastră vom reveni cu o cerere fermă, specificând cantitatea cerută, condiţiile de plată şi referinţe complete.
          Cererea noastră având un caracter urgent, aşteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră la următoarea adresă….
                                                          Al dumneavoastră cu sinceritate,……