False Friends

“False friends” sau prietenii falşi sunt acele cuvinte din limbi diferite care se aseamănă foarte mult din punct de vedere al formei fonetice şi din acest motiv ele sunt traduse greşit.

Pentru a vă ajuta să nu faceţi confuzii, vă oferim o listă cu cele mai frecvente cuvinte care fac parte din această categorie:

În limba engleză

Traducere greşită în limba română

Traducere corectă în limba română

actual actual real, adevǎrat
actually actual de fapt
adept adept expert
advertisement avertisement reclamă, anunţ publicitar
apology apologie scuză
arm armă braţ
ballot balot vot
ban ban interdicţie
bucket buchet găleată
car car maşină
chef chef bucătar șef
curve curve curbă
cutie cutie drăguţică
eventually eventual în cele din urmă
excited excitat agitat, emoţionat
fabric fabrică stofă, ţesătură
far far departe
feud feudă gâlceavă
fund fund fond
gymnasium gimnaziu sală de gimnastică
infatuation infatuare pasiune, dragoste nebună, zăpăcire
library librărie bibliotecă
magazine magazine revistă
mare mare iapă
novel nuvelă roman
pregnant pregnant gravidă
prize prize premiu
preservative prezervativ conservant
prospect prospect perspectivă
scholar şcolar cărturar
sever sever a despărţi, a despica
slut slută curvă
stamina stamină rezistenţă, vitalitate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.